Grønt Spatak

Grønt Spatak er sommerens grønneste eventyr, som årlig blir arrangert av miljøorganisasjonen Natur og Ungdom. Har du lyst til å passe på sauene på sommerbeite, lære å melke geiter og kyr, luke grønnsaker, hesje og grave i jorden? Eller ønsker du bare å oppleve noe helt nytt? Deltar du på Grønt Spatak vil du lære mye om det norske landbruket. Du trenger ingen forhåndskunnskaper, alt du trenger er viljen til å jobbe, finne 10 dager som passer i løpet av sommeren og være mellom 16 og 30 år.

Gratis å delta

På Grønt Spatak får du ta del i bondens hverdag, kombinert med en herlig sommerferie. Du vil bli kjent med hyggelige og engasjerte bønder, og andre frivillige om du ønsker å reise sammen med noen. Det er gratis å delta, og alle reiseutgifter blir dekket av Grønt Spatak. I forkant av sommeren får du være med på Grønt Spatak sin Vårsamling. Her får du bli kjent med andre deltakere, og høre på spennende foredrag om jordbrukspolitikk, solidaritet og miljøvern.

Hva er tanken bak prosjektet?

Hvorfor sender Natur og Ungdom hver sommer rundt 80 ungdommer for å hjelpe bøndene med beitesjekk, melking, graving, ysting, høsting, luking og hesjing? Befolkningen i verden øker dramatisk, samtidig som klimaendringer gjør det vanskeligere for bøndene å produsere mat. Når ressursene i tillegg er urettferdig fordelt blir det en stor utfordring å dyrke mat til hele verdens befolkning. Norge må være med på dugnaden, og vi må gjøre det på en miljøvennlig måte. Når små gårder legges ned øker behovet for mer diesel, kunstgjødsel, sprøytemidler og importert soya fra Brasil for at man skal kunne produsere nok mat på gårdene som blir igjen. Derfor er det vårt ansvar å jobbe for et spredt, mangfoldig jordbruk over hele verden. For at norsk politikk skal gi oss dette, er det helt essensielt at vi engasjerer oss og har interesse for jordbruket.

Velg mellom gård, seter eller beitetilsyn

På Grønt Spatak blir du som deltager utplassert hos hyggelige bønder som setter pris på arbeidshjelpen, og som ivrer etter å fortelle om gården sin. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hjelper med å finne gode vertskaper. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Prosjektet ble opprettet i 1993 og er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet er finansiert av Norske Felleskjøpet, Rovdyrfondet og Miljødirektoratet. Grønt Spatak søker stadig etter nye vertskaper, så hvis du eier en gård eller en seter og ønsker å lære ungdommen om landbruksdrift, så er det bare å melde seg på.

25 års jubileum

I 2018 fyller Grønt Spatak 25 år og det feires med en leir på Krosstølane i Hemsedal fra 30. juli til 5. august. Krosstølane i Hemsedal er en idyllisk seter. Der vil du få en unik mulighet til å lære om bærekraftig og miljøvennlig landbruk, både i praksis og teori. Deltagerne driver seteren sammen med alt fra dyrestell, melking, gjerding, hesjing, slått, matlaging og i tillegg lærer du som deltager om gamle håndverkstedteknikker. I tillegg vil øko-filosofen Nils Faarlund være med på fjellvandringene. På lørdagen vil det bli arrangert en felles feiring av Grønt Spatak sitt 25 års jubileum. Da blir det traktorsirkus, øko-filosofiske samtaler og kveldskonsert. Grønt Spatak-leieren er for Natur og Ungdom sine medlemmer som er over 16 år gamle. Alle søkere må skrive et motivasjonsbrev med personlige erfaringer og motivasjon for å ville delta.

Positive ungdommer

Flere som har deltatt på Grønt Spatak har bare positivt å fortelle om sitt grønne sommereventyr. Grønt Spatak bidrar til å vekke ungdommenes interesse for landbruket og norsk mat, og bidrar til at flere ser viktigheten av å dyrke og produsere mat på en miljøvennlig og rettferdig måte, slik at alle kan få mat også i framtiden.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *