Hva er utviklingslag?

I Tromsø kommune ble det etablert Utviklingslag fra 1986 og utover. I dag eksisterer det ca. 20 utviklingslag rundt omkring i Tromsø. Utviklingslagene er frittstående, partipolitiske uavhengige foreninger som skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygdene. Alle innbyggere i bygda er medlemmer av utviklingslaget. I tillegg kan personer med nær tilknytning til bygda også sitte i styret. Utviklingslagene er høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet og kan fremme saker til behandling i kommunen.

Årsaken til etableringen

Bakgrunnen for å etablere utviklingslagene var at Tromsø kommune ønsket å lage faste kontakter med innbyggerne i de ulike distriktene som ønsket å bidra ekstra slik at lokalsamfunnet i distriktet kunne utvikle seg. I dag driftes de forskjellige utviklingslagene litt forskjellig. Noen av lagene er sterkt engasjert i alt som hender i sin bygd, mens andre lag jobber uavhengig og har sine oppgaver adskilt fra hva de andre lagene gjør. Ofte er de samme ildsjelene involvert i flere lag, og mye av arbeidet og innsatsen blir lagt i dugnader og ut ifra interessen for å få til virksomhet og liv i bygda si. Alle utviklingslagene er avhengige av ivrige ildsjeler for å oppnå målene sine og for å skape gode ringvirkninger i bygdene, dessverre sliter noen lag grunnet mangel på finansiell støtte. Dette kan gå utover utviklingslagenes muligheter til å få til aktivitet i bygdene, og gjøre det vanskeligere for folk å påta seg verv. Dette må endres skal utviklingslagene fortsatt spille en viktig rolle for bygdeutvikling i framtiden.

Fungerer som kontaktpunkt for beredskap

I Tromsø har utviklingslagene engasjert seg i å få gjennom en ny kystsoneplan for Tromsøregionen og ny skolestruktur i Distrikts-Tromsø. Samferdsel er også et viktig tema. Beredskap er et annet veldig viktig arbeidsområde der lagene fungerer som kontaktpunkter for kommunens beredskapsavdeling. Videre er kultur, idrett, ungdomsrettete tiltak, barnehager, mobildekning, bredbåndstilknytning og eldreomsorg alltid aktuelle saker å arbeide med. Det finnes ingen grenser for hva utviklingslagene kan arbeide og engasjere seg med, men enkelte saker som næringsutvikling og boligpolitikken krever mer ressurser og sterkere lag for å påvirke.

Prioriterer ulike saker

De ulike lagene prioriterer forskjellige saker å jobbe med ut ifra interesse og lokale forhold. Innlandet utviklingslag skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygda. Laget representerer bygda og er et kontaktorgan mellom bygda og kommunens folkevalgte og administrative ledelse. Veisikring og idrett er lagets viktigste aktivitetsområder. Laget har opprettet se mæ! – kampanjen og delt ut refleksvester til barnehager. De arbeider generelt for å få lys i tunellene, nedsatt hastighet og gatelys langs veier. Når det gjelder idrett samarbeider de med andre lag for å få til ulike aktiviteter i bygda. Aktivitetene består i å lage lysløyper, turgrupper, yoga, vinterleker og pensjonisttrimgrupper.

Maksklubb for barn

Kattfjord er en naturperle, og Kattfjord utviklingslag arrangerer aktiviteter som jakt og fiske, de lager skiløyper og de har en egen Maksklubb for barn. Maksklubben er egnet for barn fra 1-5. klasse og de driver med sang, andakt, leker og konkurranser. Vengsøy er en øy nord-vest av Tromsø, og øya er 18,68 km2 og det bor 80 mennesker der pluss noen som har hyttene sine der. Vengsøy er et naturparadis, og det er den spektakulære naturen som trekker interessen i tillegg til fiske som er den viktigste næringen. Er man friluftsliventusiast er det nok å ta seg til med fjellturer, telting, bading i «hemmelig» bukt, båtaktiviteter med kajakk og kano og er man heldig kan man oppleve å se spekkhoggere, som har begynt å besøke øyen. Det viktigste for Vengsøy Utviklingslag er at naturen blir holdt ren.

Utviklingslagene jobber med hva de har kapasitet og ressurser til, og hva som er viktig for deres distriktsområde. Godt drevne Utviklingslag kan være en måte å få til et fungerende lokaldemokrati, og er igjen et viktig ledd i å opprettholde levende og aktive bygder.

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *