Om Bryggja i Vågsøy

Bryggja i Vågsøy kommune ligger i Sogn og Fjordane fylkeskommune. For mange hundre år tilbake vokste Bryggja fram som et viktig handelsknutepunkt, og båten var det viktigste framkomstmidlet til handelsfarne og reisende. Utover handel var jordbruk og fiske de viktigste næringene som sysselsatte de fleste innbyggerne. Fra bygda gikk det ferdselsårer gjennom Rimstad over Berstadeidet til Selje, og over Maurstadeidet til Vanylven. Fra midten av 1600-tallet var Bryggja en privilegert handelsplass. Den første Bergens-borgeren med privilegium til å drive handel og gjestgiveri på Bryggja var Ola Jakobsson Bryggen. Han ble først omtalt i 1682.  Oldtidsfunn vitner om Bryggja sin lange historie. Det har blitt funnet steinskåler fra steinalderen, steinskåler fra 500-tallet, sverdklinge og øks fra vikingtiden og en kvinnegrav fra 800-tallet.

Ødeleggende branner

Fra år 1858 var det et poståpneri og dampskipsekspedisjon i Bryggja, og i tillegg til faste handelsruter var det også faste postruter fra bygda. Flere omstendigheter rundt århundreskiftet 1900 resulterte i at en del virksomheter i Bryggja ble nedlagt. Stedet ble herjet av brann to ganger, den første gangen i år 1898 og den andre i år 1910. Etter brannen i 1898 var det kun et naust, en sjøbod og en drengestue som overlevde. Bryggja ble bygd opp igjen, men da det brant igjen i 1910, ga eierskapet opp. Dampskipsekspedisjonen ble flyttet innover til Nore, og der utviklet det nye trafikknutepunktet og bygdesenteret seg.

Fremdeles et knutepunkt

Bryggja er i dag en bygd med godt over 600 innbyggere. Dessverre er det slik at bygda opplever at flere og flere bønder legger ned gårdsdriften, og at antallet som driver med landbruk på heltid minsker. En stor del av bygdefolket er sysselsatt i bygda, men Bryggja opplever at flere og flere finner seg arbeid i tettstedene i nærheten. Bryggja fungerer fortsatt som et knutepunkt og den har en god plassering, til tross for at bilen har erstattet båten, mellom ytre Nordfjord og Sunnmøre.

Bryggja har en lang rekke kvaliteter som gjør stedet til et godt og trygt bosted for mennesker. Bygda har en lang strandlinje som gir gode muligheter for både et aktivt båtliv, bading og fisking, i tillegg til en enestående natur som byr på flere friluftslivsmuligheter. Bryggja er godt oppvekststed for barn og unge, og et flott sted for familier og etablere seg på med flere frivillige foreninger, organisasjoner, idrettsanlegg, skole og barnehage.

Organisasjoner knyttet til landbruket

Bryggja har flere lag og organisasjoner som er tilknyttet norsk landbruk, blant dem er 4H om er en organisasjon for barn og unge mellom 10 og 18 år. Målet til 4H er å utvikle en arbeidsglad og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for alle mennesker, naturressurser og livsvilkår. Grunnlaget for organisasjonen sitt arbeid ligger i byggenæringene og i lokalmiljøet. Medlemmene jobber med et prosjekt fra januar, til de viser det fram på høstfesten i oktober. Prosjektene de velger kan være alt fra grønnsaksdyrking, fiske og friluftsliv, strikking, matlaging, stell av hest, teater, osv. Det fins ingen grenser for å lage gode prosjekter. Bryggja Bondelag er lokallaget til Sogn og Fjordane sitt fylkeslag. Organisasjonen arbeider aktivt for å fremme bøndenes interesser, og for å vise viktigheten av et levende norsk jordbruk. Bonde, – og småbrukerlaget ble startet opp i 1985. I dag består laget av aktive bønder som blant annet arrangerer kurs og aktiviteter, og som arbeider for å holde liv i bygdesamfunnet. I Bryggja finner du flere gamle og historiske gårdsbruk og setere, blant annet Hestedalen, et gammelt seterklynge, som det ofte blir arrangert turer til. Fra 1953 til 2004 eksisterte det et kvinnelag i Bryggja som har lagt igjen mange kulturelle og økonomiske spor i bygda gjennom demonstrasjoner og tiltak for eldre og unge.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *