Om norske bygdekvinner

Bygdekvinnelaget er en organisasjon for aktive kvinner som brenner for levende bygder, og som hver dag legger ned en stor innsats for å ta vare på bygdene sine, og for å skape aktivitet. De er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjempere for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Møteplass for aktive kvinner

Bygdekvinnelagets visjon er å være en møteplass for aktive kvinner. Organisasjonen har i tillegg alltid hatt et stort hjerte for å ivareta matkulturer og råvarer. Over 70 år med aktivt arbeid har satt sine tydelige spor i bygdene rundt omkring i distrikts -Norge. I dag er lokale bygdekvinnelag rundt om i landet blant bygdenes og landets viktigste formidlere og bevarer av norske mattradisjoner og sunn matglede. Bygdekvinnelaget har 13 500 medlemmer i over 450 lokallag og 18 fylkeslag. Landsmøtet er høyeste besluttende organ og sentralstyret har ansvar for organisasjonens drift. Norges Bygdekvinnelags administrasjon har fem ansatte på et kontor i hovedstaten.

Mye aktivitet og godt fellesskap

Bygdekvinnelaget skaper vekst og endring gjennom ambisiøse lokallag og tillitsvalgte, ved å være en bevisst forbrukerorganisasjon, kvinnesolidaritet uten grenser og ved å være en synlig samfunnsaktør. Lokallagene kjennetegnes av mye aktivitet og et godt fellesskap, de tillitsvalgte får god opplæring i å drive og planlegge politisk virksomhet. Bygdekvinnene øker stadig sin bevissthet, innflytelse og rolle som forbrukerorganisasjon. Årlig gjennomfører de aksjoner for å bedre folkehelsen og øke menneskers kunnskaper om mat. Bygdekvinnene er opptatt av at forbrukerne har rett til å spise trygg mat. Bygdekvinnene viser også solidaritet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De anser det som en viktig oppgave å kjempe for likestilling og likeverd, bygdekvinnene er også kjent for å hjelpe hverandre når det er nødvendig. I tillegg er bygdekvinnene tydelige og synlige der beslutningene tas. De har fått gjennomslag for mange av sine saker.

Etablert i 1946

Norges Bygdekvinnelag ble opprettet som en selvstendig kvinneorganisasjon 15. november i år 1946, da under navnet Norges Bondekvinnelag. Organisasjonen ble etter hvert skilt ut av Norges Bondelag med det formålet å få kvinner til å være mer aktive og engasjere seg mer for bygdene sine. Norges Bondekvinnelag overtok som en sentral ledelse over de 450 lokale bondekvinnelagene som da var stiftet, det første allerede i 1917, og over fylkeslagene som var kommet i gang i de aller fleste norske fylkene. Organisasjonen endret navn til Norges Bygdekvinnelag etter et årsmøtevedtak i år 2002. Siden 2004 har det vært avholdt årsmøte annethvert år. Norges Bygdekvinnelag arrangerer i dag en rekke aktiviteter, alt ifra utflukter, markedsdager, kaffesalg, julemøter, juletrefester og årsmøter.

Råvareaksjon

Fra 2016 til 2018 har bygdekvinnene arrangert en råvareaksjon hvor ville vekster har stått i fokus. Målet var å skape bevissthet rundt det spiselige mangfoldet i naturen. Å høste av de lokale ressursene er bra for miljøet, og det kan øke vår tilknytting til naturen. Det å sanke maten sin selv øker bevisstheten og forståelsen for hvor mye energi og omtanke som ligger bak rene råvarer, og et av målene for Norges Bygdekvinnelag er å øke bevisstheten til mennesker rundt mat, slik at flere er med på å ville ivareta norske matkulturer og mattradisjoner slik at nye generasjoner også får glede av dem. Bruk av ville vekster i maten vår kan knyttes til bærekraft, miljø, kultur og historie. De forskjellige lokallagene arrangerer ulike aktiviteter under temaet «Ville vekster».

Mange arrangementer

Lokallagene arrangerer alt fra kurs, kunnskapskvelder, tapaskvelder hvor maten kommer direkte fra naturen og man kan utveksle oppskrifter, tips og råd og sanketurer med en kursholder som vet hva som er trygt å plukke med seg hjem. I samarbeid med forfatterne av boken «Fra naturens spiskammer» har bygdekvinnene forfattet et eget hefte om temaet hvor de deler sine erfaringer, tradisjoner og oppskrifter med deg.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *